Bordi i drejtorëve i Agjencisë së Kosovës të Privatizimit (AKP), në mbledhjen e tij të jashtëzakonshme ka miratuar strategjinë e përmbylljes së proceseve kryesore të AKP-së, në veçanti për afatet kohore të nevojshme për implementim të saj.

“Pas shqyrtimit të detajuar Bordi i drejtorëve miratoi strategjinë për përmbylljen e proceseve kryesore të AKP-së”, thuhet në komunikatë.

Në këtë takim, bordi i drejtorëve pas shqyrtimit miratoi edhe planin vjetor të punës dhe performancës për vitin 2022.

Veç kësaj, bordi i drejtorëve, diskutoi dhe miratoi shpalljen e konkursit për pozitën e drejtorit menaxhues të AKP-së, në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publik.

Share.