Banka Qendrore Evropiane (ECB) rriti sot normat e interesit në eurozonë më shumë sesa kishte njoftuar për shkak të inflacionit të lartë dhe një programi të ri të blerjes së obligacioneve që duhet të lehtësojë diferencat në kostot e huamarrjes midis anëtarëve të eurozonës.

Në qershor, institucioni monetar qendror i Eurozonës njoftoi se për shkak të inflacionit të lartë, do të rriste normat e interesit me një çerek pikë përqindjeje, duke shtuar se mund t’i rrisë sërish në shtator, ndoshta edhe më shumë.

Në seancën e sotme, ECB vendosi të rrisë me gjysmë pikë përqindje normat e interesit. Kështu, normat bazë të interesit për rifinancimin e bankave u rritën në 0.5 për qind, normat e interesit për kreditë njëditore për bankat në 0.75 për qind dhe normat e interesit për depozitat në zero për qind.

Inflacioni në eurozonë u rrit në 8.6 për qind në qershor, duke arritur nivelin më të lartë që kur zyra evropiane e statistikave filloi publikimin e të dhënave në vitin 1996, i nxitur nga rritjet e forta të çmimeve të energjisë dhe ushqimeve. ECB po synon një normë inflacioni prej dy për qind në afat të mesëm.

Kur përjashtohen çmimet e energjisë dhe ushqimeve të freskëta, ai ishte 4.6 për qind.

Inflacioni do të mbetet “për ca kohë” i lartë “në mënyrë të padëshirueshme” për shkak të presioneve dhe presioneve të vazhdueshme mbi çmimet e energjisë dhe ushqimeve, dhe dobësimi i euros po e ushqen atë, tha ECB.

Megjithatë, kostot e energjisë duhet të stabilizohen, me kusht që të mos krijohen shqetësime të reja dhe problemet e prokurimit të zvogëlohen, të cilat duhet ta kthejnë inflacionin në nivelin e synuar, me mbështetjen e normalizimit të vazhdueshëm të politikës monetare, sipas ECB-së.

Lufta në Ukrainë vazhdon të jetë një burim rreziku të konsiderueshëm për rritjen ekonomike në eurozonë, veçanërisht në një skenar që parashikon një ndërprerje të furnizimit me energji nga Rusia dhe racionimin e konsumit nga familjet dhe kompanitë, thekson ECB.

Lufta mund të minojë më tej pritjet dhe të përkeqësojë problemet e prokurimit dhe të mbajë kostot e energjisë dhe ushqimit në një nivel më të lartë se sa pritej, paralajmëron ECB, duke veçuar ndër rreziqet një dobësim më të theksuar të aktivitetit në ekonominë botërore.

Inflacioni mund të jetë më i lartë se sa pritej, veçanërisht në perspektivën afatshkurtër, paralajmëron ECB, duke nxjerrë në pah rreziqet afatmesme të përkeqësimit të përhershëm të kapaciteteve prodhuese në ekonomi, çmimet e larta kokëfortë të ushqimeve dhe energjisë dhe rritjes së papritur të lartë të pagave.

Presioni mbi çmimet do të zbutet nga kërkesa më e dobët në perspektivën afatmesme, shton ECB.

Një arsye shtesë për rritjen e normave të interesit është programi i ri i blerjes së bonove i krijuar nga banka për të ulur diferencën në kostot e huamarrjes midis anëtarëve të eurozonës. Diferenca u zgjerua ndjeshëm pasi banka njoftoi një rritje të normës së interesit në qershor.

Shuma e blerjeve do të varet nga “serioziteti i rrezikut” dhe kriteret do të përfshijnë pajtueshmërinë me rregulloret buxhetore të BE-së dhe rekomandimet e Komisionit Evropian për reduktimin e deficitit të tepërt buxhetor dhe borxhit.

ECB do të kujdeset gjithashtu për qëndrueshmërinë fiskale dhe zbutjen e disbalancave të mundshme makroekonomike dhe respektimin e kushteve për mbështetje nga fondi evropian për rimëkëmbjen nga kriza e koronës.

Share.