Sipas raporteve në fillim të vitit, GPT-5, pasardhësi i modelit të madh të gjuhës GPT-4 që fuqizon ChatGPT dhe Bing, mund të mbërrijë përpara fundit të 2023 ose fillimit të 2024.

OpenAI, kompania që zhvilloi ChatGPT, njoftoi se mund të përfundonte trajnimin GPT-5 deri në dhjetor.

Ndërkohë, Instituti Future of Life (FLI), një organizatë jofitimprurëse që merret me implikimet etike dhe sociale të teknologjisë së përparuar, publikoi një letër të hapur më 29 mars 2023, duke bërë thirrje për një moratorium për zhvillimin e AI.

Letra u nënshkrua fillimisht nga më shumë se 1,000 udhëheqës të teknologjisë (27,565 deri më tani), studiues dhe njerëz të tjerë të afërt me teknologjinë, duke përfshirë Elon Musk, Steve Wozniak, Andrew Yang dhe të tjerë.

Në letër, ata kërkuan një pauzë gjashtëmujore në zhvillimin e sistemeve të AI më të fuqishme se GPT-4, dhe paralajmëruan për një “garë të pakontrolluar” për të zhvilluar dhe vendosur mendje dixhitale gjithnjë e më të fuqishme që askush – madje as krijuesit e tyre – nuk mund të kuptojnë, parashikojnë ose kontrollojnë në mënyrë të besueshme.

Ata pohuan se sisteme të tilla të AI paraqesin “rreziqe të thella për shoqërinë dhe njerëzimin” dhe mund të çojnë në pasoja katastrofike si luftërat, diktaturat, dezinformimin, manipulimin dhe humbjen e dinjitetit njerëzor.

/TV Malisheva

Share.