Drejtoresha e Inspektoratit të Komunës së Malishevës, Besartë Kryeziu- Ramaj,  në koordinim me përfaqësues të sektorit të hetuesisë së  policisë në Malishevë, Zenel Halitaj, inspektuan të gjithë gurthyesit dhe betonjerkat, të cilat ushtrojnë veprimtarinë punuese, në tërë territorin e Komunës së Malishevës.

Qëllimi i inspektimit ishte që të shohin drejpërdrejt, a janë të pajisura me dokumentacionin e duhur gurthyesit dhe betonjerkat si dhe sa po i zbatojnë kriteret për mbrojtje të mjedisit.

 Sipas inspektoratit, këto kompani posedojnë tërë dokumentacionin  e rregullt dhe të lëshuar nga institucionet qëndrore dhe lokale për zhvillim të veprimtarisë punuse.

 I tëri ky aktivitet ishte i planifikuar dhe  i rregullt,  si dhe përfundoi brenda një jave, raporton TV Malisheva.

Share.