Komiteti për Politikë dhe Financa, mbajti mbledhjen e -XI- (njëmbëdhjetë) të rregullt për vitin 2019, të cilën e udhëhoqi, Kryesuesi, Rrahim Morina

Pas shqyrtimi dhe miratimit të procesverbalit të mbledhjes së -X- të KPF-së, për disa kërkesa u kërkuan të dhëna shtesë, ndërsa për Planin Komunal për Ri-integrimin e qëndrueshëm të personave të riatdhesuar 2019-2020, foli Edona Krasniqi dhe më pas u debatua nga anëtarët e KPF-së dhe e rekomanduan për më tutje.

Po ashtu u shqyrtua edhe Plani i Punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2020, si dhe shqyrtimi dhe miratimi i Raportit të punës së Shtabit Koordinues të ndihmave për zonat e prekura nga tërmeti në Republikën e Shqipërisë, draft- rregullorja për transparencë, ku u rekomandua për Kuvend.
Planin i Komitetit për Barazi Gjinore, peticioni i qytetarëve të fshatit Bellanicë, ku rekomandohen për Kuvend, kurse në të ndryshme, u shqyrtuan kërkesat e qytetarëve, që nga ato për ndërrim-destinim nga toka bujqësore në atë ndërtimore, si dhe disa kërkesa për t’i ndihmuar personat për nevoja shëndetësore.

Share.