Një studim Gjerman i kryer kohët e fundit ka treguar se gjatë 20 viteve që ka hyrë euro në të dyja shtetet, Italia ka humbur rreth 73 mijë euro për çdo qytetar

ITALI – “Do të fitojmë sa për një ditë shtesë, duke punuar një ditë më pak, ”- njëzet vjet pas kësaj deklarate, faktet mohojnë qartësisht Romano Prodin.

Fjalët që Romano Prodro i tha disa herë gjatë deklaratave të tij në vitin 1999, tashmë duket se janë kthyer në fantazmë. Shprehja e sipërpërmendur duket shumë e largët nga realiteti i sotëm i italisë.

Një studim gjerman i kryer kohët e fundit ka treguar se gjatë 20 viteve që ka hyrë euro në të dyja shtetet, Italia ka humbur rreth 73 mijë euro për çdo qytetar. Raporti i lëshuar nga Qendra e Studimit për Politikat Evropiane në Freiburg  tregon se dëmi ka arritur në 4325 janë miliarda të  humbura nga Italia, 530 miliardë në bono qeveritare vetëm në vitin 2017.

Studimi gjerman ka verifikuar se sa do të ishte fitimi  për frymë nëse vendet nuk do të kishin prezantuar euron. Rezultatet nuk janë ngushëlluese dhe duket se mohojnë teoritë ekonomike të atyre që, si Mario Monti, vazhdojnë të pohojnë se monedha euro, ishte shpëtimi i Italisë.

Llogaritjet janë këto: Gjermania, nga viti 1999 deri në 2017, do të kishte fituar një total prej 1.893 miliardë eurosh, e barabartë me rreth 23.116 euro për një banorë

Holanda fitoi 346 miliardë, ose 21 mijë euro për frymë. Shtetet e tjera janë në humbje: Italia,  është ajo  që ka pësuar më shumë humbje, humbjet janë 4,325 miliardë, e barabartë me 73.605 euro për frymë.

Në Francë, humbjet do të arrinin në rreth 3.591 miliardë, e barabartë me 55,996 euro për frymë. Sipas studimit “në asnjë vend tjetër në mesin e atyre që u morën në konsideratë euro nuk çoi në humbje kaq të mëdha prosperiteti”.

Burimi:Howtodofor

Share.