TV Malisheva është televizioni i cili jep informata të përgjithshme mbi ngjarjet aktuale në vend, rajon e botë.

TV Malisheva sjellë një laramani të emisioneve , trajtimi i temave shoqërore e politike nëpërmjet debateve të ndryshme, rrëfime të personave që tejkaluan sfida nga më të ndryshme për t’u bërë pastaj storie suksesi, paraqitja dhe eksplorimi i pasurive natyrore.

Por veçantia e televizionit mbetet në trajtimin e historisë së popullit shqiptar kjo nëpërmjet dokumentarëve e emisioneve që përveç ngjyrimit emocional mbesin si fakte të asaj se çka ka kaluar vendi ynë.